หน้าหลัก    เข้าระบบ
สถานที่กำจัด
## ผู้รับผิดชอบ ที่ตั้ง
1 บ.เพชรบุรี กรีน เอนเนอจี่ 178 ม.7 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
2 ทม.ชะอำ บ้านเขาโป่ง หมู่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
3 ทต.บางเก่า หมู่ 1 บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
4 ทต.เขาย้อย ม.1 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
5 ทต.ท่ายาง บ้านห้วยแกละ หมู่ 5 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
6 ทต.หนองจอก บ้านหนองจิก ม.9 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
7 ทต.ท่าไม้รวก บ้านหนองเตียน หมู่ 2 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
8 ทต.แหลมผักเบี้ย หมู่ที่ 5 ถ.เพชรบุรี-บ้านแหลม ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
9 อบต.แหลมผักเบี้ย ม.2 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
10 ทต.บ้านลาด บ้านห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
11 อบต.แก่งกระจาน ม.11 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี