หน้าหลัก    เข้าระบบ
สถานที่กำจัด
## ผู้รับผิดชอบ ที่ตั้ง
1 บ.คั่นกะได ม.3 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบ
2 อบต. อ่าวน้อย ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบ
3 ทม.หัวหิน บ้านหนองพรานพุก ม.1 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน
4 ทต.หนองพลับ ม.10 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน
5 ทต.ปราณบุรี ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ม.3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบ
6 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ม.2 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
7 ทต.กุยบุรี ม.2 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี
8 ทต.กำเนิดนพคุณ ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
9 ทต.บ้านกรูด บ้านกรูด ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ (ปี 42) CD
10 ทต.ร่อนทอง ม.12 ถ.เพชรเกษม-บ้านดอน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบ
11 อบต.แม่รำพึง ม.7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน
12 อบต.พงศ์ประศาสน์ ม.1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบ
13 ทต.บางสะพานน้อย ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบ
14 อบต.ช้างแรก ม.3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบ
15 อบต.ปากแพรก บ้านหนองห้วยฝาด ม.3 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบ
16 อบต.ปากน้ำปราณ บ้านช่องมอญ ม.4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบ
17 ทต.ไร่เก่า บ้านหนองเป่าปี่ ม.7 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบ